top of page

VÄLKOMMEN TILL VÅR GRODDSKOLA 

Här lär vi dig mer om groddar och dess nyttigheter

VAD ÄR GRODDAR?

 

Groddar är frön som börjat gro. Frön är som en skattkista utan nyckel. Utan nyckeln förlorar kistan sitt värde. När vi tillsätter vatten och fröna börjar gro öppnas kistan upp och vi får ta del av alla fröets nyttigheter. Av vattnet vaknar enzymerna till liv och andra essentiella näringsämnen blir äntligen tillgängliga för vår kropp. I groddarna finns det alltså massor av näring och under de första dygnen frigörs en mängd vitaminer och mineraler för att fröna skall kunna klara sig på egen hand.

 

Att endast tugga på frön ger inte samma näring, men när de väl börjat växa och grodda sig, frigörs den näring som de besitter. Groddarna gynnar även kroppens matsmältning och förmåga att tillgodogöra sig matens näringsämnen.

Alfalfagroddar

FÖRVARING & HÅLLBARHET

Groddar är kylvara. För bevarad fräschör, smak och näring ska groddar förvaras i max 8 grader, gärna svalare. Rätt förvarade håller groddar i upp till en vecka i kylen, helst i sluten förpackning.

+ 2 - 8 °C

KAN MAN ÄTA

SKALEN?

 

Skalen är inte bara ätbara, de är nyttiga också.

MAGISKA ENZYMER

 

Det kanske viktigaste tillskottet som groddar förser kroppen med är enzymer. Enzymerna i groddar är ett speciellt protein som hjälper kroppen att ta tillvara näringsämnena i maten och höjer den livgivande enzymaktiviteten i kroppen. Enzymer i mat finnes bara i råa livsmedel och även om alla råa livsmedel innehåller enzymer så är groddade frön, säd och baljväxter de som innehåller mest, eftersom groddning drastiskt ökar enzyminnehållet. Groddar bevarar kroppens matsmältningsenzymer, vilket är ytterst betydelsefullt för vår hälsa, men hur går detta till? Groddade bönor, spannmål, nötter och frön mycket lättsmälta eftersom groddningsprocessen bryter ner stärkelsen till enkla kolhydrater och proteinet till fria aminosyror, så att kroppens egna matsmältningsenzymer inte behöver arbeta så hårt. 

Om man någonsin haft bekymmer att äta bönor, så kan man grodda dessa och helt undvika besvär. Men kanske det viktigaste som groddar förser kroppen med är enzymer som hjälper till med matsmältningen. Enzymerna i groddar är ett speciellt protein som hjälper vår kropp att ta upp näringsämnena i maten och höjer den livgivande enzymaktiviteten. Födoämnesenzymer finns bara i råa livsmedel och även om alla råa livsmedel innehåller enzymer så är den enzymrikaste maten groddade frön, spannmål, och baljväxter. Groddning ökar enzyminnehållet i dessa livsmedel avsevärt, i vissa fall så mycket som fyrtio gånger jämfört med före groddningen. Dessa enzymer bryter ner proteiner och kolhydrater. De framställs normalt av kroppen, men finns också i stor koncentration i groddar. Forskare har visat hur enzymerna hjälper oss med nedbrytningen av proteiner, kolhydrater och fetter som ätits vid samma måltid genom sin aktivitet i både saliven och den övre delen av magen. 

Dessa enzymer kan ersätta och hjälpa kroppens egna enzymer, och detta är mycket betydelsefullt. Matsmältningen har hög prioritet i vårt system och kroppen framställer en stor mängd matsmältningsenzymer när de saknas i maten. Kroppens förmåga att framställa dessa enzymer minskar när vi blir äldre och när detta händer minskar även förmågan att tillgodogöra sig vitaminer, mineraler och andra näringsämnen. Forskare har också visat att denna försämring av kroppens förmåga att framställa tillräckligt med enzymer beror på tidigare överproduktion av matsmältningsenzymer under många år. 

Detta är en av anledningarna till reduceringen av enzymer i våra celler när vi blir gamla. När enzymaktiviteten minskar i cellerna accelererar åldrandet pga. den skada som de fria radikalerna orsakar vilket gör oss allt mer mottagliga för sjukdom. När vi får enzymer med maten behöver inte kroppen själv producera sådana koncentrerade matsmältningsenzymer. Därigenom ökar aktiviteten i alla kroppens övriga enzymer. Att äta enzymrika födoämnen som groddar hjälper vår kropp att producera andra enzymer så att de kan ligga på en adekvat nivå hela livet. Ju högre enzymaktivitet, desto friskare och biologiskt yngre kommer vi att vara. Eftersom för tidigt åldrande i stor utsträckning orsakas av brist på enzymer, kan den processen saktas ner genom att äta massor av enzymrik mat varje dag tillsammans med ett adekvat intag av vitaminer och mineraler. Groddade frön, spannmål, och baljväxter är de mest kraftfulla födoämnen som finns.

REN LEVANDE KRAFT

Fröet innehåller den färdiga plantans alla anlag. Det är med andra ord inte att undra på att det ger prov på en oerhörd potential i det ögonblick det börjar att gro. Naturen har gett fröet en koncentrerad kraft för att hjälpa grodden att överleva dess första, ytterst kritiska fas i livet innan den är i stånd att utveckla egna rötter för att själv ta upp näring utifrån. Fröet – ett spanmålskorn, en baljväxt, kärnan från en oljeväxt eller en nöt – innehåller redan i sig en veritabel rikedom av kolhydrater, proteiner och vitaminer. Men när det kommer till liv sker något av ett under. 

Förutsättningen är dock en gynnsam samverkan av faktorerna vatten, värme, syre och ljus. 

Fuktigheten är den primära utlösaren för groddprocessen. Fukten mjukar upp kornets skal och därmed det förvånansvärt starka skydd som kan bevara fröets groddförmåga i åratal, i vissa fall till och med i århundraden och årtusenden. I det ögonblick vatten tränger in i fröets kärna inleds en växtprocess förutsatt att nästa faktor förekommer i rätt mängd, nämligen värme. Bristen på eller övermått av värme resulterar i att utvecklingen avbryts eller störs så allvarligt att kärnan förstörs. 

Denna väldoserade värmen skapar tillsammans med vatten ett klimat som gynnar enzymernas aktivitet. Enzymer består huvudsakligen av protein och en aktiverande faktor som ofta utgörs av vitaminer och metalljoner. Deras uppgifter i groddprocessen består i att väcka fröets molekylära beståndsdelar ur deras passiva tillstånd och få igång kemiska reaktioner. 

Dessa reaktioner blir nu till föremål för ytterligare en viktig faktor. När vattnet väl mjukat upp skalet och gjort det genomträngligt kan grunden för allt liv tränga in i kärnan, nämligen syre. Därmed får kärnan den gåtfulla initialimpuls som föranleder dess aktivitet. Nu arbetar allt i fröet på högvarv för att tillföra de ämnen och den energi som är viktiga för dess växt. 

Kännedomen om de små groddarnas dolda krafter är flera tusen år gammal. De äldsta källorna härstammar från Asien, där groddarna traditionellt ingår bland baslivsmedlen. I Europa är groddarnas roll som lättillgänglig källa för en rad viktiga näringsämnen dock fortfarande obetydlig. Ändå är det lätt att gro frön själv för att alltid ha färska groddar till hands som ett självklart inslag i vardagsmaten. På så sätt har man även i värsta kristider alltid tillgång till ett färskt livsmedel som inte bara stärker immunförsvaret och ger riklig energi, utan dessutom är utomordentligt gott. 

bottom of page