VÅR ODLING ÄR 

100%

EKOLOGISK

Miljöarbete 

Munkagrodden vill bidra till en långsiktigt god miljö genom att odla groddar med högsta kvalitet med så liten påverkan på miljön som möjligt. Groddar kräver otroligt lite resurser för att växa. De behöver endast vatten och är en superföda som inte gör något stort anspråk på vår miljö. Vår ambition är att med god marginal uppfylla den miljölagstiftning som finns gällande och övriga krav som berör verksamheten. 

 

Munkagroddens odling är 100% ekologisk. 

 

Grön el

Munkagrodden har använt förnyelsebar energi sedan 2005. Uppvärmning av odlingslokaler och vatten sker enbart med utvinning av grundvatten. All el kommer från vattenkraft och därmed bidrar vi inte med några utsläpp av koldioxid, svaveldioxid eller kvävedioxid. 

Vattenförbrukning
På Munkagrodden används det mycket vatten då alla produkter vattnas regelbundet.  Vi försöker återanvända så mycket vatten som möjligt i produktionen och därefter rena vattnet.