top of page

VÅR ODLING ÄR 

100%

EKOLOGISK

Miljöarbete 

Hållbarhet - med omtanke om både miljö och människor 

Att arbeta för en hållbar framtid är viktigt för oss på Munkagrodden. Det gör vi genom att arbeta klimatsmart och genom att hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden. Vårt mål är att som arbetsgivare kunna göra skillnad, både för vår jord och för människorna som bor här.

 

Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar och hälsosam värld genom att odla groddar med högsta kvalitet med så liten påverkan på miljön som möjligt. Groddar blir ofta omtalade som klimatsmart och hållbar supermat för att de innehåller mycket vitaminer och mineraler och inte behöver så stora yttre resurser för att växa. Allt som krävs är faktiskt vatten, och omtanke. Vår ambition är att med god marginal uppfylla den miljölagstiftning som finns gällande och övriga krav som berör verksamheten. 

 

Munkagroddens odling är 100% ekologisk. 

Vattenförbrukning

För att få groddarna att växa behövs vatten, men förhållandevis lite i jämförelse med en konventionell grönsaksodling. För att minska vattenförbrukningen renar och återanvänder vi en stor del av vattnet vi använder i produktionen.

Grön el

Munkagrodden har använt förnyelsebar energi sedan 2005. Uppvärmning av odlingslokaler och vatten sker enbart med utvinning av grundvatten. All el kommer från vattenkraft och därmed bidrar vi inte med några utsläpp av koldioxid, svaveldioxid eller kvävedioxid. 

 

Avfall

Allt organiskt avfall från Munkagrodden tas om hand och blir till biogas på Norra Vrams biogasanläggning. 

 

Groddar bidrar till ett mer hållbart jordbruk

Munkagrodden är med och skapar en värld med hållbart jordbruk och större biologisk mångfald. Delar av groddavfallet ger vi nämligen till Microbe Factory, ett företag som skapar växtnäring av vårt avfall. För Microbe Factory är groddavfallet en värdefull resurs som bidrar till ett mer hållbart jordbruk genom att det blir till biologisk växtnäring, som är ett mer hållbart alternativ till kemisk växtnäring. Den flytande växtnäringen är en biostimulans som är full av mikrober och hjälper jorden att bilda kolinlagring, vilket i sin tur leder till att jorden bättre kan behålla vatten, näring och luft. Det minskar i sin tur växthusgasutsläppen, gör grödorna nyttigare och skapar stabila odlingssystem som inte läcker ut i hav och sjöar! 
 

Social hållbarhet

Vi på Munkagrodden har alltid drivits av att hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden och ett sätt vi gör det på är genom en stor mångfald av människor på vår arbetsplats. De cirka 15 anställda på Munkagrodden kommer från 9 olika länder runt om i världen, och för oss betyder det mycket att kunna bidra till att fler nyanlända får en möjlighet till anställning och egen försörjning. 

 

Att hjälpa människor är en drivkraft för oss på Munkagrodden att växa ännu mer som företag, för då kan vi anställa fler människor.

 

Länk till radiointervju om vårt sociala hållbarhetsarbete.

bottom of page